Er wordt veel onderzoek gedaan naar ADHD bij kinderen, maar er is nog weinig bekend over ADHD bij volwassenen. De vraag is zelfs: bestaat deze aandoening bij volwassenen wel? Er is onderzoek naar gedaan door onderzoekers van het Nederlands Tweelingen Register (NTR) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), In mei 2010 publiceerden zij de bevindingen van hun onderzoek naar ADHD bij volwassenen in de Public Library of Science (PLoS ONE).

Lees meer: ADHD genetisch bepaald

 

ADHD op volwassen leeftijd kan effectief worden behandeld, maar de stoornis wordt nog niet altijd herkend door professionals. Dr. Sandra Kooy schreef het boek: ‘ADHD bij volwassenen’. Dit boek is geschreven voor studenten, arts-assistenten, psychologen, psychiaters, behandelaars en andere geïnteresseerden. Het geeft een snel overzicht over de huidige stand van wetenschap, en over de werkwijze bij diagnostiek en behandeling.

SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan onderstreept het belang van het advies. Veel jongeren met stoornissen of gedragsproblemen dreigen de arbeidsmarkt niet of nooit te bereiken. Daardoor kunnen zij levenslang afhankelijk worden van collectieve voorzieningen. Bovendien blijven daardoor de talenten van deze jongeren onbenut, terwijl ook zij arbeid kunnen verrichten of kunnen meedoen in de samenleving. Hij is blij dat de raad het advies unaniem ondersteunt.

Lees meer

Dr. J.J. Sandra Kooij, psychiater, is sinds 1995 een pionier op het gebied van diagnostiek en behandeling van ADHD bij volwassenen. Zij publiceert, doet onderzoek en ontwikkelt nascholing over ADHD bij volwassenen.

Lees meer