SER-voorzitter Alexander Rinnooy Kan onderstreept het belang van het advies. Veel jongeren met stoornissen of gedragsproblemen dreigen de arbeidsmarkt niet of nooit te bereiken. Daardoor kunnen zij levenslang afhankelijk worden van collectieve voorzieningen. Bovendien blijven daardoor de talenten van deze jongeren onbenut, terwijl ook zij arbeid kunnen verrichten of kunnen meedoen in de samenleving. Hij is blij dat de raad het advies unaniem ondersteunt.

Jeroen de Glas, voorzitter van FNV Jong, voert het woord namens de drie vakcentrales. Volgens hem kunnen jongeren met multi-problematiek het slachtoffer worden van de veelheid van instanties die elk binnen hun eigen kader opereren. Hij beschrijft het verhaal van een zwerfjongere met ADHD en gezinsproblemen die pas weer terug op de rails kwam toen een vasthoudende maatschappelijk werkster hem op diverse vlakken hulp bood. Hij benadrukt hiermee het belang van één professional die verantwoordelijkheid neemt voor de hele keten van zorg en ondersteuning. “Die positie moet gepaard gaan met bevoegdheden. Deze persoon moet ook de ruimte krijgen om ‘achter zijn bureau’ vandaan te komen en de jongeren bij de hand te nemen. Dat is wat mij betreft de winst van maatwerk.”

Ook Ineke Smidt (namens de drie centrale ondernemersorganisaties) onderstreept het belang van één coördinerende zorgprofessional. Volgens haar moet bovendien zo vroeg mogelijk aandacht worden gegeven aan empowerment van jongeren, zodat talent beter wordt benut. Smidt geeft aan dat van de werkgevers mag worden verwacht dat zij aan een aantal randvoorwaarden voldoen. “Zo gedijen risicojongeren het best bij werkgevers die van te voren een goede match hebben gemaakt tussen het werk en de talenten en competenties van jongeren.” Alle ogen zijn nu volgens haar gericht op het kabinet dat moet nagaan hoe samenwerking met betrokken organisaties kan worden afgedwongen.
Bron: allepersberichten.nl 18 december 2009